Pszczołowate (Apidae) - rodzina owadów (Insecta) należąca do rzędu błonkoskrzydłe, (Hymenoptera) i nadrodziny pszczoły (Apoidea)biedronki
chrząszcze
motyle
mrówki
muchówki
osy
pluskwiaki
pszczoły
ryjkowce
ważki
pajęczaki
inne owady