Pluskwiaki (Hemiptera) – rząd owadów (Insecta) należący do podgromdy owadów uskrzydlonych (Pterygota)biedronki
chrząszcze
motyle
mrówki
muchówki
osy
pluskwiaki
pszczoły
ryjkowce
ważki
pajęczaki
inne owady