makrofotografia

Pigrzyk - Tmarus piger - pająk z rodziny ukośnikowate (Thomisidae).

 Pigrzyk -Tmarus piger
Pigrzyk - Tmarus piger


Królestwo: Zwierzęta (Animalia)

Gromada: Pajęczaki (Arachnida)

Rząd: Pająki (Araneae)

Rodzina: Ukośnikowate (Thomisidae)

Gatunek: Pigrzyk (Tmarus piger)