makrofotografia

Rohatyniec nosorożec, rohatyniec grabarz (Oryctes nasicornis) to owad, który niewątpliwie wyróżnia się wśród naszych rodzimych chrząszczy, zarówno wielkością, jak i wyglądem.

Ten kasztanowy lub brązowo-czarny, masywnie zbudowany chrząszcz o owalnym i pękatym kształcie, osiąga długość 3-4 cm. Cechą charakterystyczną i znakiem rozpoznawczym samców tego gatunku jest duży, wygięty ku tyłowi wyrostek przypominający róg nosorożca. Samce są większe od samic. Samice nie posiadają charakterystycznego rogu, a jedynie pojedyncze guzki. W przedniej części przedplecza u samic znajduje się niewielkie wgniecenie. Spód ciała i odnóża rohatyńca pokryte są jasno brązowymi szczecinkami.

Rohatyniec nosorożec - Oryctes nasicornis
Rohatyniec nosorożec - Oryctes nasicornis

Samica rohatyńca nosorożca składa jaja (wielkości do 5 mm) w trocinach, próchniejącym drewnie, korze drzew liściastych lub kompoście. Rozwój larwy, która jest największa wśród europejskich chrząszczy (osiąga 12 cm), trwa od 3 do 5 lat.

Larwa przepoczwarcza się w komorze i pozostaje w niej na zimowanie.

Rohatyniec nosorożec to jedyny przedstawiciel podrodziny rohatyńcowatych (herkulesowatych) w Polsce. Występuje na terenie całego kraju. Spotykany jest dość rzadko i pojedynczo. Prowadzi nocny tryb życia. Preferuje składy trocin i kory drzew liściastych, komposty i butwiejące rośliny. Rohatyniec jest owadem roślinożernym. Ten piękny chrząszcz jest prawdziwym siłaczem wśród naszych owadów, może podnieść ciężar do 370 razy większy od masy swojego ciała.


Królestwo: Zwierzęta (Animalia)

Gromada: Owady (Insecta)

Rząd: Chrząszcze (Coleoptera)

Rodzina: Poświętnikowate (Scarabaeidae)

Gatunek: Rohatyniec nosorożec (Oryctes nasicornis)