makrofotografia

Tutkarz bachusek - chrząszcz z rodziny tutkarzowate (Rhynchitidae).

Tutkarz bachusek - Rhynchites bacchus
Tutkarz bachusek - Rhynchites bacchus


Królestwo: Zwierzęta (Animalia)

Gromada: Owady (Insecta)

Rząd: Chrząszcze (Coleoptera)

Rodzina: Tutkarzowate (Rhynchitidae)

Gatunek: Tutkarz bachusek (Rhynchites bacchus)