makrofotografia

Złotka wrotyczowa - Chrysolina graminis - to chrząszcz należący do rodziny stonkowate (Chrysomelidae). Występuje pospolicie na terenie całego kraju. Preferuje siedliska wilgotne. Zasiedla skraje lasów, polany, łąki, zarośla, brzegi rzek i zbiorników wodnych. Owady dorosłe możemy spotkać od maja do września, najczęściej na wrotyczu pospolitym. Rzadziej bywa obserwowana na innych roślinach z rodziny złożonych: złocieniu właściwym i krwawniku kichawcu.

Złotka wrotyczowa - Chrysolina graminis
Złotka wrotyczowa - Chrysolina graminis

Złotka wrotyczowa osiąga od 7 do 11 mm długości. Samce są odrobinę mniejsze od samic. Jej ciało jest owalne i dość mocno wypukłe. Ubarwienie tego chrząszcza jest zmienne. Całe ciało, włącznie z odnóżami i czułkami jest złocisto-zielone lub miedziano-zielone, z metalicznym połyskiem. Na pokrywach skrzydłowych i przedpleczu widoczne są podłużne czerwone, niebieskie, a czasami również fioletowe smugi. W słońcu, owad ten mieni się jak mały, tęczowy klejnocik.

Gatunek ten jest silnie związany z rośliną żywicielską, którą najczęściej jest wrotycz pospolity. Zwykle osobniki dorosłe i larwy wykorzystują w swoim cyklu życiowym tę samą roślinę.

Gody złotki wrotyczowej odbywają się zwykle w maju lub czerwcu. Kilka dni po kopulacji samica zaczyna składać małe, podłużne, żółte jajeczka w pakietach po kilka sztuk (czasami kilkanaście sztuk) na spodniej stronie liścia rośliny żywicielskiej. Po kilku dniach z jajek wylęgają się brązowe, grzbietowo wypukłe larwy z ciemniejszą głową, na której po każdej stronie znajduje się 6 przyoczek. Larwy intensywnie żerują na liściach i przechodzą cztery stadia rozwojowe. W lipcu larwy ostatniego stadium zakopują się pod ziemią, aby się przepoczwarzyć. Między sierpniem a wrześniem pojawiają się osobniki dorosłe, które zwykle żerują na tej samej roślinie co larwy. Pod koniec września dorosłe złotki zakopują się pod ziemią aby przezimować. Na powierzchnię wychodzą wiosną następnego roku i cykl życiowy się zamyka.

W Polsce występuję ponad 30 gatunków rodzaju Chrysolina (złotki), Poza złotką wrotyczową, często spotykana jest bardzo podobna do niej ale zwykle mniej kolorowa złotka miętówka (Chrysolina herbacea), która jak sama nazwa wskazuje żeruje głównie na miętach. Innym bardzo podobnym i pospolitym gatunkiem jest złotka jasnotowa (Chrysolina fastuosa), która żeruje na roślinach z rodziny wargowe (jasnoty, poziewniki, mierznica czarna), oraz pokrzywach. Złotka jasnotowa jest mniejsza od pozostałych dwóch. U złotki wrotyczowej początkowe człony czułków są zielonkawe, a u złotki jasnotowej są brązowawe.


Królestwo: Zwierzęta (Animalia)

Gromada: Owady (Insecta)

Rząd: Chrząszcze (Coleoptera)

Rodzina: Stonkowate (Chrysomelidae)

Gatunek: Złotka wrotyczowa (Chrysolina graminis)