makrofotografia

Bryzgun brzozowiec - błonkówka (Hymenoptera) z rodziny bryzgunowate (Cimbicidae)

Bryzgun brzozowiec - Cimbex femoratus
Bryzgun brzozowiec- larwa - Cimbex femoratus


Królestwo: Zwierzęta (Animalia)

Gromada: Owady (Insecta)

Rząd: Błonkoskrzydłe (Hymenoptera)

Rodzina: Bryzgunowate (Cimbicidae)

Gatunek: Bryzgun brzozowiec (Cimbex femoratus)