makrofotografia

Wojsiłka pospolita (Panorpa communis) to najbardziej popularny w naszym kraju przedstawiciel rodziny wojsiłkowatych (Panorpidae). Wojsiłka pospolita bardzo przypomina mniej popularną, ale niemniej liczną wojsiłkę zwyczajną (Panorpa vulgaris). Odróżnia je ubarwienie skrzydeł. Wojsiłka zwyczajna ma wyraźną, czarną plamkę w górnej części skrzydeł, której nie ma u wojsiłki pospolitej a jeśli występuje, to jedynie w formie małej kropki. Różnią się także upodobaniami siedliskowymi. Wojsiłka pospolita preferuje środowiska bardziej cieniste i wilgotne. Zamieszkuje parki, ogrody, zarośla, skraje lasów, a także ludzkie osiedla. Występuje pospolicie na terenie całego kraju. Możemy je obserwować od maja do października.

Wojsiłka pospolita - Panorpa communis
Wojsiłka pospolita - Panorpa communis

Wojsiłka pospolita to średniej wielkości owad. Długość ciała do 2 cm. Ciało jest żółtawe z ciemnym deseniem. Głowa wojsiłki jest mała, zakończona długim ryjkiem. Aparat gębowy typu gryzącego.

Na głowie para oczu złożonych, przyoczka i długie, nitkowate czułki. Na tułowiu dwie pary podłużnych, błoniastych skrzydeł z licznymi ciemnymi plamkami. Rozpiętość skrzydeł około 3 cm. Mimo pokaźnych skrzydeł wojsiłka pospolita to słaby lotnik. Fruwa niechętnie a jej lot jest nieporadny i przerywany częstymi odpoczynkami. Odnóża wojsiłki są cienkie i dość długie. Odwłok jest wydłużony. U samic na końcu zwężony, zakończony pokładełkiem, służącym do składania jaj, natomiast u samców zakończony czerwonymi szczypcami, które przypominają kolec jadowy skorpiona. Aparat ten służy do przytrzymania samicy podczas kopulacji.

Wojsiłka pospolita jest drapieżnikiem. Zjadają mniejsze owady i drobne larwy owadów, jednak są to zwykle okaleczone lub osłabione osobniki. Wojsiłka żywi się także martwymi owadami oraz spadzią mszyc. Zdarza się, że podkrada zdobycz pająkom z ich sieci. Czasami sięga również po pokarm pochodzenia roślinnego, pyłek, nektar i sok przejrzałych owoców.

U wojsiłki pospolitej możemy zaobserwować ciekawe zachowania godowe. Samiec stara się o względy samicy, przez wręczenie jej prezentu, w postaci pożywnej grudki z wydzieliny gruczołów ślinowych. Czasami zdarza się, że samiec próbuje uzyskać przychylność samicy prezentem w postaci martwego owada. Samce kopulują kilkakrotnie z różnymi samicami. Samica składa jaja w ziemi w pakiecie składającym się z kilkudziesięciu sztuk. Z jajeczek rozwijają się larwy, przypominające gąsienice motyli. Larwy żywią się szczątkami roślin i zwierząt oraz polują na drobne bezkręgowce. W rozwoju wojsiłek zachodzi przeobrażenie zupełne. Przepoczwarzenie następuje w glebie. Rozwój jest szybki, dlatego w ciągu roku występują dwa pokolenia. Larwy drugiego pokolenia zimują ukryte w glebie.


Królestwo: Zwierzęta (Animalia)

Gromada: Owady (Insecta)

Rząd: Wojsiłki (Mecoptera)

Rodzina: Wojsiłkowate (Panorpidae)

Gatunek: Wojsiłka pospolita (Panorpa communis)