www.fotografiamakro.pl

linia lamp

< powrót do portfolio


Osowate (Vespidae) - rodzina owadów (Insecta) należąca do rzędu błonkoskrzydłe, błonkówki (Hymenoptera) i nadrodziny osy (Vespoidea)
Pszczołowate (Apidae) - rodzina owadów (Insecta) należąca do rzędu błonkoskrzydłe, (Hymenoptera) i nadrodziny pszczoły (Apoidea)