www.fotografiamakro.pl

slajd15

zmrozka

Rząd:
Chrząszcze
(Coleoptera)

Rodzina:
Stonkowate
(Chrysomelidae)

Gatunek:
Zmróżka
(Cryptocephalus sp.)

facebook