www.fotografiamakro.pl

slajd15

mrowka 17

Rząd:
Błonkoskrzydłe
(Hymenoptera)

Rodzina:
Mrówkowate
(Formicidae)

Gatunek:
Mrówka ćmawa
(Formica polyctena)

mrowka 15

Rząd:
Błonkoskrzydłe
(Hymenoptera)

Rodzina:
Mrówkowate
(Formicidae)

Gatunek:
Mrówka ćmawa
(Formica polyctena)

facebook